Varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke potrebujemo izključno za vodenje evidence rezervacij umetniških del. Osebne podatke varujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.